Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Τεχνική Γεωλογία ΙΙ” & “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων” του 8ου εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι την Πέμπτη 22/2/2018, 8:45-12:30 θα πραγματοποιηθεί κοινή εισαγωγική παρουσίαση του αντικειμένου των μαθημάτων “Τεχνική Γεωλογία ΙΙ“ και “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων“ στην αίθουσα 203. Έκτοτε το πρόγραμμα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.