Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Τεχνική Γεωλογία ΙΙ» και «Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων»

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι την Πέμπτη 22/2/2018, 8:45-12:30 θα πραγματοποιηθεί κοινή εισαγωγική παρουσίαση του αντικειμένου των μαθημάτων «Τεχνική Γεωλογία ΙΙ» και «Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων» στην αίθουσα 203. Έκτοτε το πρόγραμμα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.

Ο διδάσκοντας
Κωνσταντίνος Λουπασάκης
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ