Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος του 4ου εξαμήνου “Κοιτασματολογία”

Τα εργαστήρια του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 28/2/2018. Τα τρία (3)τμήματα του εργαστηρίου κατανέμονται ως εξής:

1ο Τμήμα (Τετάρτη 12:45 – 14:30) από ΚΟΛΥΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (mm16061) μέχρι και ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (mm16003)

2ο Τμήμα (Πέμπτη 11:45 – 13:30) από ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (mm16271) μέχρι και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (mm16007)

3ο Τμήμα (Πέμπτη 14:00 – 16:00) από ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (mm16020) μέχρι και ΚΟΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (mm16078).

Τα τμήματα είναι αναρτημένα έξω από το γραφείο του διδάσκοντα (Σταύρος Τριανταφυλλίδης, γραφείο 1.22, 1ος όροφος, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών).