Ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται, ότι τη Δευτέρα 26.02.2018 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου, όσον αφορά στις κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν.

Η Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 01 της Σχολής και ώρα 12:00 από τον Κοσμήτορα & τους Δ/ντες των Τομέων της Σχολής.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Φαινόμενα Μεταφοράς Ι» του 4ου εξαμήνου για τη συγκεκριμένη ημέρα θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο 02 της Σχολής.