Δήλωση συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική

Aνακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που περάτωσαν την κανονική φοίτηση σπουδών και έκαναν επανεγγραφή στο 10ο εξάμηνο (με κωδικό 07112…07111… ή παλαιότερο), ότι έχουν τη δυνατότητα για μία επιπλέον εξεταστική στα χειμερινά μαθήματα που οφείλουν, κατά την περίοδο του Ιουνίου ακαδ.έτους 2017-18.

Κριτήρια για τη συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είναι, να έχουν κάνει επανεγγραφή στο 10ο εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2017-2018, να μην έχουν προβιβάσιμο βαθμό και τέλος να έχουν κάνει δήλωση στη Γραμματεία.

Για το λόγο αυτό καλούνται από 04 Mαΐου έως 11 Mαΐου 2018 να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών, τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός δύο εβδομάδων (29 Μαΐου έως 01 Ιουνίου 1η εβδομάδα και 02 έως 09 Ιουλίου 2018 2η εβδομάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Σχολής.