Ημερομηνίες διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Ιουνίου 2018 τροποποιούνται ως εξής:

  • 22.06.18 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών   εργασιών.
  • 30.06.18 Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία.
  • 16.07.18 Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 26.07.18 Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 27.07.18   Κατάθεση βαθμολογίας