Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής για το ακαδ. έτος 2018-2019

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής για το ακαδ. έτος 2018-2019.

Download (PDF, 66KB)