Ενημέρωση για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Ι”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και όσοι φοιτητές των παλαιότερων ετών συμμετέχουν ενεργά στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος της Τεχνικής Γεωλογίας Ι, ότι μέχρι την Πέμπτη 04/10/2018 θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του εργαστηρίου της Τεχνικής Γεωλογίας (αιθ.1.39) για να δηλώσουν σε ποιο τμήμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα συμμετάσχουν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την δήλωση των τμημάτων.

Τα εργαστήρια, η ημέρα, ώρα και οι αίθουσες όπου θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις είναι:

Παρασκευή 14.00 – 16:00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσες 101, 202

Τετάρτη 15.00 – 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσες 101, 202

Το πρώτο μάθημα εργαστηριακών ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  05/10/2018, 14:00 – 16:00, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος θεωρίας.

Ο διδάσκων

Κ. Λουπασάκης, Αναπλ. Καθηγητής