Ενημέρωση για το μάθημα “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου

Το μάθημα της Ορυκτολογίας (1ο έτος) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4/10/2018 στο αμφιθέατρο 02 της Σχολής, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα εργαστήρια Ορυκτολογίας  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 9/10/2018. Για την κατανομή σε ομάδες θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Η διδάσκουσα,

Μαρία Περράκη