Ενημέρωση για το μάθημα του 7ου εξαμήνου “Στοιχεία Μηχανολογίας”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου ότι η σημερινή διδασκαλία της 30/10/2018 του μαθήματος «Στοιχεία Μηχανολογίας» αναβάλλεται,  μετά από ειδοποίηση του διδάσκοντα.