Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Ανακοινώνεται ότι από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 29-10-2018) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Αθανασιάδης Ιάσων
  2. Αθανασόπουλος Νικόλαος
  3. Κούτσουπα Σεβαστή
  4. Μενδρινού Παναγιώτα
  5. Μπέτσης Κων/νος
  6. Παπαδοπούλου Σοφία
  7. Σαμνιώτη Άννα
  8. Σγαρδέλης Δημήτριος
  9. Τασιός Γεώργιος-Χρύσανθος

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 20-11-2018 Αίτηση Εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)