Επίσκεψη στο πλαίσιο του μαθήματος του 9ου εξαμ. “Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση”

Η επίσκεψη στο ΕΛΚΕΜΕ,  στο πλαίσιο του μαθήματος του 9ου εξαμ. “Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση”, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/1/2019 από 11.00 έως 14.00. Παρακαλούνται οι σπουδαστές που θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα Καθηγήτρια κ. Ε.  Ρεμουντάκη το αργότερο ως τη Δευτέρα 14/1/2019 για να συνεννοηθούν για το σημείο συνάντησης και τον τρόπο μετάβασης.