Αναπλήρωση μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές” 7ου εξαμήνου

Τη Δευτέρα 14/1/2019 και ώρα 14:30 – 17:30 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος “Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές” του 7ου εξαμήνου στην αίθουσα 101 της Σχολής Μεταλλειολόγων.