Αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις εισδοχής από μετεγγραφή έως 31/1/2019. Οι αιτήσεις καταθέτονται στην γραμματεία των Νέων Εστιών ΕΜΠ οδός Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.30 έως 14.00, τηλ: 2104206893.