Ενημέρωση για τα Εργαστήρια του μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Ι” 7ου εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου ότι εξαιτίας της σημερινής ακύρωσης των εργαστηριακών ασκήσεων το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Η εργαστηριακή άσκηση της Τετάρτης 16/1, θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα είναι επαναληπτική για όλα τα τμήματα. Θα αφορά στην αναγνώριση πετρωμάτων.

Η άσκηση των στερεογραφικών προβολών που ακυρώθηκε σήμερα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 18/1 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών τα δείγματα των πετρωμάτων θα είναι διαθέσιμα για μελέτη στο χώρο του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

– Τρίτη 15/1 (12:00 – 14:00)

– Πέμπτη 17/1 (12:00 – 14:00)

– Δευτέρα 28/1 (11:00 – 14:30)

Οι εξετάσεις των Εργαστηρίων θα διεξαχθούν εντός της εξεταστικής περιόδου τη Τρίτη 29/1 από τις 9:00 έως τις 12:00 στο χώρο του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας. Η προσέλευση των φοιτητών είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την συμμετοχή στην εξέταση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου για βαθμολόγηση.