Αναπλήρωση μαθήματος “Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων” 9ου εξαμήνου

Σήμερα Δευτέρα 14-1-2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος του 9ου εξαμήνου “Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων”, ώρα 16:30-18:30 στην αίθουσα 201.