Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακού φοιτητή-τριας στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έναν μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια στον τομέα της μεταλλουργίας, σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 € η οποία προέρχεται από δωρεά του ΚΙΚΠΕ στη μνήμη Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιάν.

Download (PDF, 325KB)