Τροποποίηση εξέτασης μαθημάτων του 9ου εξαμήνου

Tροποποιούνται οι Τελικές Εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων των κάτωθι μαθημάτων:

  • «Διαχείριση Περιβάλλοντος-Νομοθεσία» (9οεξαμ.) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/02/2019 14:00μ.μ στις αίθ. 101 & 102 του κτ. Μεταλλειολόγων, αντί στις 12:00 που είχε αρχικά οριστεί.
  • «Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων» (9οεξαμ.) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/02/2019 09:00π.μ στις αίθ. 201 & 202 του κτ. Μεταλλειολόγων, αντί στις 15:00 που είχε αρχικά οριστεί.