Εκ νέου παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων  σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Επίσης ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή  και  παραλαβή  των  συγγραμμάτων ορίζεται  η  Παρασκευή  08 Φεβρουαρίου 2019.