Αλλαγές στην έναρξη μαθημάτων που αφορούν στο 2ο εξάμηνο σπουδών

Ακολουθούν οι κάτωθι αλλαγές που αφορούν τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών:

  1. Μαθηματικά ΙΙ: Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 20/02/2019 ώρα 8.45-10.30 στο Αμφ.01 του κτ. Μεταλλειολόγων
  2. Τεχνικές Σχεδιάσεις Μηχαν. Σχέδιο CAD:  Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 18/02/2019 ώρα 10.45-12.30 στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων
  3. Γεωλογία ΙΙ: Η Θεωρία θα γίνει κανονικά σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, την Πέμπτη 21/02/2019 ώρα 8.45-10.30 στο Αμφ.02 του κτ. Μεταλλειολόγων, ενώ τα Εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26/02/2019 ως κάτωθι:
  • Α΄ Τμήμα:ώρα 13.30-15.00 αιθ.101
  • Β΄ Τμήμα:ώρα 15.15-16.45 αιθ.101