Ενημέρωση για το μάθημα του 2ου εξαμήνου “Πετρολογία”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών ότι το μάθημα της “Πετρολογίας” οργανώνεται ως εξής:

1. Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τρίτη, 10:45 – 12:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αρχής γενομένης της 26/2/2019.

2. Το εργαστήριο θα έχει τρία τμήματα:

Α’ Τμήμα: από Α – ΚΟΥΛΕ : Τετάρτη 15:00-17:00

Β’ Τμήμα: από ΚΟΥΤ – ΠΑΠΑΣΤ: Παρασκευή 08:45 – 10:30

Γ’ Τμήμα: από ΠΑΠΑΧ – Ω: Παρασκευή  12:45 – 14:30

Τα εργαστήρια ήδη θα αρχίσουν από την Τετάρτη 20/2/2019 και μετά.

Σε αυτά τα τμήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν αλφαβητικά και παλαιότεροι φοιτητές μας που θέλουν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια.

Παρακαλούμε ακολουθήστε την κατάταξη αυτή ώστε να είναι δυνατή η εκπαίδευσή σας, λόγω του μικρού πλήθους μικροσκοπίων που διαθέτουμε.

Παρακαλούμε επίσης όπως βεβαιώσετε την εγγραφή σας στο mycourses στο μάθημα της “Πετρολογίας” για να γίνεται πλέον η επικοινωνία μας από εκεί.