Έναρξη εργαστηρίων για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Μηχ/κή Προπαρ. & Εμπλουτισμός Μετ/των ΙΙ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ότι τα Εργαστήρια του μαθήματος ξεκινούν την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 8.45-10.30 π.μ. η Α’ ομάδα και 10.45-12.30 π.μ. η Β’ ομάδα. Όποια άτομα δεν έχουν γραφτεί σε ομάδες, θα πρέπει να το κάνουν άμεσα δηλώνοντας την ομάδα τους στον κ. Γ. Αναστασάκη (γραφείο 2.20). Υπενθυμίζεται ότι η διεξαγωγή ΟΛΩΝ των Εργαστηριακών Ασκήσεων (9 συνολικά) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την γραπτή εξέταση του μαθήματος.