Ενημέρωση για το μάθημα του 7ου εξαμ. “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Το μάθημα της “Επιχειρησιακής Έρευνας” θα γίνει ειδικά για την  Τετάρτη 13/3 και για τα δύο τμήματα ταυτόχρονα, λόγω απουσίας των διδασκόντων την Παρασκευή 15/3.