Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 8ου εξαμήνου “Τεχνολογία Γεωτρήσεων”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Τεχνολογία Γεωτρήσεων” από τις 13/03/2019 θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 11.45 – 13.30 στο Αμφ. 01 και κάθε Πέμπτη 12.45 – 14.30 στο Αμφ. 02 του κτηρίου Μεταλλειολόγων.