Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, για τους φοιτητές του δεκάτου (10ου)  εξαμήνου της Σχολής μας κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-19, είναι από 01 έως 12/04/2019.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τα οποία θα πρέπει να τα έχουν διδαχθεί και να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.

Ακολουθεί σχετικό έντυπο.

Download (PDF, 168KB)