Αναπλήρωση του μαθήματος “Τεχνολογία Γεωτρήσεων” του 8ου εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι η αναπλήρωση του μαθήματος “Τεχνολογία Γεωτρήσεων” θα γίνει τη Δευτέρα 8/4/2019 και ώρα 10:45 – 12:30 στο Αμφιθέατρο 01 της Σχολής Μεταλλειολόγων.