ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ γαιο-ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-25

Σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Διευθυντή του Ορυκτολογικού Μουσείου γαιο-ΟΡΑΜΑ της Σχολής, για την τριετία 2022-2025, τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας […]

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το πρακτικό της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που κατατέθηκε στον Κοσμήτορα της Σχολής, τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των πέντε (5) μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής για την τριετία-2020-2023, που κατατέθηκε απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Κοσμήτορας εκλέγεται ο Καθηγητής κ. Καλιαμπάκος Δημήτριος.