ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30Π.Μ. ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΜΠ

Γνώριζες πως η διεθνής δράση του προγράμματος Erasmus+ είναι αλληλένδετα δεμένη με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική διάστασή του; Το ήξερες πως ακολουθεί έτσι την ίδια φιλοσοφία στις κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού σε συνεργαζόμενα […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ERASMUS+

Γνώριζες πως το πανεπιστήμιο μας σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις χρηματοδοτούμενες σπουδές και πρακτική στο εξωτερικό μέσω των ευκαιριών κινητικότητας Erasmus+ αλλά και ότι περισσότεροι από 60 φοιτητές του […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ERASMUS+” 2020-2021 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών […]

Πρόγραμμα ” ERASMUS+” Σπουδές 2019-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών […]