ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινών εξαμ. ακαδ. έτους 2019-20 με τις ώρες και τις αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων. Έναρξη διδασκαλίας 17 Φεβρουαριίου 2020.    

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2018-19

Η διδασκαλία των μαθημάτων εαρινών εξαμήνων θα αρχίσει  18/02/2019 σύμφωνα με το συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων 2018-19

Η διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων θα αρχίσει για τους πρωτοετείς φοιτητές 01/10/2018 και για τα υπόλοιπα εξάμηνα στις 03/10/2018.