Κωνσταντίνος Λουπασάκης

 

Αν. Καθηγητής

Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.21, 1ος όροφος
+30 210 772-2087
cloupasakis@metal.ntua.gr

 

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Λουπασάκης Κωνσταντίνος υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., με αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών».
Κατέχει δύο βασικούς τίτλους σπουδών, του Γεωλόγου (1995) και του Πολιτικού Μηχανικού (2001), καθώς και δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (1998) και ένα Διδακτορικό Δίπλωμα Τεχνικής Γεωλογίας - Γεωτεχνικής Μηχανικής (2002).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη γεωτεχνική μηχανική με έμφαση στην τεχνική γεωλογία, στην εδαφομηχανική - βραχομηχανική, στην υπολογιστική γεωτεχνική μηχανική, στις γεωτεχνικές μεθόδους βελτίωσης των γεωλογικών σχηματισμών και στη διερεύνηση-ανάσχεση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφικών φαινομένων.

Πριν την εκλογή του στο ΕΜΠ εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (1999 - 2000), ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2003 - 2005), ως Επιστημονικός Συνεργάτης - διδάσκοντας του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών και του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2003 - 2005) και ως Τεχνικός Γεωλόγος στη Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας του Ι.Γ.Μ.Ε. (2005 -2010). Παράλληλα από το 1997 έως το 2005 εργάζονταν και ως Ελεύθερος Επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός – Γεωλόγος. Συνολικά έχει συμμετάσχει ή και συντονίσει περισσότερα από 45 ερευνητικά προγράμματα και μελέτες και έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία, Κύπρο, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, κ.α.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και 7 διδακτικά βιβλία - τεύχη σημειώσεων . Είναι Κριτής σε περισσότερα από 15 διεθνή Περιοδικά καθώς και μέλος του editorial board σε 2. Έχει διατελέσει μέλος ή και πρόεδρος στις οργανωτικές επιτροπές 8 διεθνών συνεδρίων και ημερίδων.

Διδάσκει 4 προπτυχιακά και ένα μεταπτυχιακό μάθημα. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 75 Διπλωματικές και Μεταπτυχιακές Διατριβές. Επιβλέπει 5 Διδακτορικές Διατριβές. Ενώ υπό την επίβλεψή του έως τώρα έχει ολοκληρωθεί μία Διδακτορική Διατριβή.

Από το 2018 διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας της IAEG.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kouli, M., Loupasakis, C., Soupios, P., Rozos, D., Vallianatos, F. (2014) Landslide susceptibility mapping by comparing the WLC and WofE multi-criteria methods in the West Crete Island, Greece. Environmental Earth Sciences, Springer, 72:5197–5219, DOI 10.1007/s12665-014-3389-0
 • Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Loupasakis C., Rozos D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen U., Tsangaratos P., Kokinou E., Vafidis A., Rondoyanni Th., Kalogeras I., Koutrakis S., Sarris A., Papadopoulos N. (2014) Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra, Central European Journal of Geosciences, Versita-Springer, 6:1, pp 88-103. (Erratum: open Geoshi 2015;5:1-4)
 • Raspini, F., Bianchini, S., Moretti, S., Loupasakis, C., Rozos, D., Duro, J., Garcia, M., (2016) Advanced interpretation of interferometric SAR data to detect, monitor and model ground subsidence: outcomes from the ESA-GMES Terrafirma project. Natural Hazards, 83:S155–S181, DOI 10.1007/s11069-016-2341-x
 • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch. (2016) Land subsidence rebound detected via multi-temporal InSAR and ground truth data in Kalochori and Sindos regions, Northern Greece. Engineering Geology, Elsevier, 209(2016): 175-186.
 • Triantafyllidis St., Loupasakis C., Tsangaratos P., (2016) Geochemical modeling-based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 75:1403 DOI 10.1007/s12665-016-6213-1
 • Svigkas N., Papoutsis I., Loupasakis C., Tsangaratos P., Kiratzi An., Kontoes Ch., (2017) InSAR time-series monitoring of ground displacement trends in an industrial area (Oreokastro - Thessaloniki, Greece): detection of natural surface rebound and new tectonic insights, Environmental Earth Sciences Versita-Springer, 76:195 DOI 10.1007/s12665-017-6517-9

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνική Γεωλογία Ι (Ζ΄ Εξάμηνο)
 • Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (Η΄ Εξάμηνο)
 • Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (Η΄ Εξάμηνο)
 • Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (Θ΄ Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων (Α΄ Εξάμηνο) Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων