Εκλεγμένη Διοίκηση

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής
Κοσμητεία Σχολής: Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής
Γ. Αναστασάκης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Κοσμήτορα)
Γ. Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δ. Δαμίγος, Καθηγητής
Κ. Μόδης, Καθηγητής
Ν. Παπασιώπη, Καθηγήτρια
Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια
Θ. Ροντογιάννη – Τσιαμπάου, Καθηγήτρια
Κ. Τσακαλάκης, Καθηγητής
Δ. Λαμπράκης, (μέλος ΕΔΙΠ)
Ε. Τσουκάτου, (μέλος ΕΤΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αν. Καθηγητής
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Νυμφοδώρα Παπασιώπη, Καθηγήτρια
Γεωλογικών Eπιστημών: Θεοδώρα Ροντογιάννη – Τσιαμπάου, Καθηγήτρια
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Ζένια Κερασοβίτου
Σταυρούλα Πλατώνη
Δέσποινα Τριανταφυλλίδου
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Αικατερίνη Μελιάδου
Ελεάννα Τσουκάτου
Γεωλογικών Eπιστημών: Εύα Βλάχου