Εκλεγμένη Διοίκηση

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής
Κοσμητεία Σχολής: Γεώργιος Αναστασάκης, Καθηγητής (Αναπληρωτής Κοσμήτορας)
Θεοδώρα Ροντογιάννη – Τσιαμπάου, Καθηγήτρια
Δημήτρης Δαμίγος, Αν. Καθηγητής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Δημήτριος Δαμίγος, Αν. Καθηγητής
(Αναπληρωτής) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αν. Καθηγητής
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Δημήτριος Πάνιας, Καθηγητής
(Αναπληρωτής) Εμμανουέλα Ρεμουντάκη, Αν. Καθηγήτρια
Γεωλογικών Eπιστημών: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Αν. Καθηγητής
(Αναπληρωτής)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Ζένια Κερασοβίτου
Σταυρούλα Πλατώνη
Δέσποινα Τριανταφυλλίδου
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Αικατερίνη Μελιάδου
Ελεάννα Τσουκάτου
Γεωλογικών Eπιστημών: Εύα Βλάχου