Μηχανική Πετρελαίων

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας απλή θεωρητική ανάλυση και μαθηματικές προσεγγίσεις. Μέσα από τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς πετρώματος και εμπεριεχόμενων ρευστών (πετρέλαιο/αέριο/νερό) στη χρονική εξέλιξη της παραγωγής ενός κοιτάσματος, ο μηχανικός μπορεί να εκτιμήσει τον τρόπο απόκρισης του ταμιευτήρα σε κάθε σχήμα παραγωγής και να επιλύσει σύνθετα προβλήματα της μηχανικής πετρελαίων με πρακτικό τρόπο.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μηχανική Πετρελαίων (7.1.24.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Σοφία Σταματάκη

Βιβλία Διδασκαλίας

Μηχανική Πετρελαίων
Σ. Σταματάκη, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Γ. Αυλωνίτης, Χημικός Μηχανικός, M.Sc.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2001

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

α. Πολλαπλή βιβλιογραφία σχετική με το μάθημα:

Τίτλοι βιβλίων, σχετικοί με το αντικείμενο της Μηχανικής Πετρελαίων, που διατίθενται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ σε πολλαπλά αντίτυπα, προσφέροντας ένα σημαντικό βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία

  • Monicard, Robert P.: Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis, Paris: Editions TECHNIP, 1980.
  • Pedersen, K. S., Fredenslund A., and Thomassen P.: Properties of Oils and Natural Gases, Houston, Texas: Gulf Publishing Company, 1989.
  • Dake, L. P.: Fundamentals of Reservoir Engineering, Amsterdam: Editions Elsevier, 1978.
  • Ikoku, Chi U.: Natural Gas Production Engineering, Malabar, FL: Krieger Pub. Co., 1992.
  • Jones, D. S. J.: Elements of Petroleum Processing, Chichester: John Wiley & Sons, 1995.
β. Λοιπή βιβλιογραφία

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Εφαρμογές – Ασκήσεις: 30%
Τελικές εξετάσεις: 70%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 10.45 - 12.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. εργαστήριο 2.25Β
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Πέμπτη 12.45 - 13.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. εργαστήριο 2.25Β