Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Σχέση αποκάλυψης. Μέθοδοι εφαρμοζόμενες στις βασικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση). Οικονομική επίπτωση κλίσης πρανών. Ευστάθεια πρανών. Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Προγραμματισμός παραγωγής. Ειδικές περιπτώσεις υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων: λιγνιτορυχεία, λατομεία μαρμάρου, εξόρυξη προσχωματικών κοιτασμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων (7.1.21.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 17.00 - 18.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 2.04
Πέμπτη 08.45 - 09.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αμφ. 01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Πέμπτη 09.45 - 10.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αμφ. 01