ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που προσέρχονται σε δια ζώσης εξέταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, θα πρέπει να επιδεικνύουν έντυπο που να δηλώνει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) για COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα. Για διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχετική φόρμα ή χειρόγραφο κείμενο όπου αναγράφονται τα στοιχεία της φόρμας. Η φόρμα ή το χειρόγραφο κείμενο ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.

Τα self-tests πρέπει να διενεργούνται 1 φορά την εβδομάδα (συστήνεται η διενέργεια του τεστ κάθε Κυριακή) και ισχύει για όλες τις διαζώσης εξετάσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας. Σε κάθε μάθημα, πριν την είσοδο στην αίθουσα, η υπεύθυνη δήλωση θα παραδίδεται στον διδάσκοντα.

Οι φοιτητές, που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών, μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα  self-tests από τα φαρμακεία, δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό τους. Οι φοιτητές πάνω από 30 ετών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία, ώστε να δώσουν το ΑΜΚΑ τους, για να έχουν το δικαίωμα σε δωρεάν self-test.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι φοιτητές πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ (https://self-testing.gov.gr/)  και να  επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον διδάσκοντα για να αναζητηθεί τρόπος εναλλακτικής εξέτασης.

ΔΗΛΩΣΗ_SELF TEST