ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “HELIOS”

Ξεκινάει η νέα πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων Helios του ΕΜΠ όπου θα  βρείτε υλικό όλων των μαθημάτων της Σχολής. Οι διδάσκοντες  αναρτούν στο Helios τις επιμέρους ανακοινώσεις τους και τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων.

Παρακαλείσθε όλοι οι φοιτητές της Σχολής να εγγραφείτε στο Helios με χρήση των ιδρυματικών σας κωδικών, μέσα από την ιστοσελίδα https://helios.ntua.gr. Είναι απαραίτητο να δηλώσετε εγγραφή σε όλα τα μαθήματα που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Η εγγραφή για τους πρωτοετείς φοιτητές στο Helios θα γίνει μόλις παραλάβετε τους ηλεκτρονικούς κωδικούς (username & password) στο email  που δηλώσατε στην αίτηση προεγγραφής του Υπουργείου Παιδείας, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η εγγραφής σας στη Γραμματεία της Σχολής.

Προσοχή: οι εγγραφές στο Helios είναι ανεξάρτητες από τις επίσημες εγγραφές στη Γραμματεία της Σχολής, οι οποίες θα γίνουν από το φοιτητολόγιο της Σχολής από 04 έως 22 Οκτωβρίου 2021.