Εκπαιδευτική εκδρομή φοιτητών / φοιτητριών κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας στη Διώρυγα της Κορίνθου

Φοιτητές και φοιτήτριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών, κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στη Διώρυγα της Κορίνθου την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, με τη συνοδεία καθηγητών της Σχολής (Ζευγώλη, Νομικού, Μπενάρδου). Οι φοιτητές επισκέφθηκαν θέσεις ιδιαίτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος και ειδικά τα έργα που κατασκευάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου πέριξ της γέφυρας μεταφοράς λυμάτων (μεταξύ άλλων, εκσκαφές απάλυνσης με συνοδά μέτρα ενίσχυσης της ευστάθειας των πρανών, κατασκευή πασσάλων, κατασκευή αγκυρώσεων/ηλώσεων, αποστραγγιστικά έργα).

Ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. Μιχ. Μπαρδάνη της εταιρείας ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (υπεύθυνο της Γεωτεχνικής Μελέτης Έργων Αποκατάστασης Ζημιών στο πρανές της Πελοποννήσου) για τη λεπτομερή παρουσίαση του έργου και την ξενάγηση στους χώρους, καθώς και την εταιρεία ΑΚΤΩΡ για τη φιλοξενία στο εργοτάξιο.

Γ. Ζευγώλης
Επίκ. Καθηγητής