ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ “ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΥΝΛΙΑΝ” ΕΤΟΥΣ 2023

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος ενέκρινε την από 14.05.2024 πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με τη χορήγηση των “Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν” έτους 2023 ως ακολούθως:

Download (PDF, 236KB)