Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Τα Τμήματα του μαθήματος “Επιχειρησιακή Έρευνα” του 6ου εξαμήνου, χωρίζονται ως εξής:

Α’ Τμήμα (Α-Μ)

Β’ Τμήμα (Ν-Ω)