ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ γαιο-ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Ορυκτολογικού Μουσείου γαιο-ΟΡΑΜΑ της Σχολής, που μου κατατέθηκε, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για […]

Αποτελέσματα των επιλεγέντων Μ.Φ. στο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” για το ακαδ. έτος 2018-19

Εγγραφές των νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” για το ακαδ. έτος 2018-19.