Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

Θεμελιώδεις αρχές, δυνατότητες και πεδία εφαρμογής της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης: Βαρυτομετρική. Μαγνητική. Ηλεκτρικές (Ηλεκτρικής Ειδικής Αντίστασης, Επαγόμενης Πόλωσης, Φυσικού Δυναμικού). Ηλεκτρομαγνητικές (Γεωραντάρ). Σεισμικές (Ανάκλασης, Διάθλασης). Γεωφυσικές καταγραφές εντός γεωτρήσεων. Όργανα μετρήσεων. Τεχνική διεξαγωγής των γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών μετρήσεων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με σχετικά διαγράμματα, τομές και γεωφυσικούς χάρτες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη γεωφυσική έρευνα. Πρακτικές εφαρμογές. Παραδείγματα. Εργαστηριακές Ασκήσεις, στο ύπαιθρο και στο Εργαστήριο, εφαρμογής των ανωτέρω γεωφυσικών μεθόδων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (7.1.20.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 9ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

 • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
 • Γεωτεχνολογίας

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, 2013 από Γεώργιο Αποστολόπουλο, Γεωφυσικό, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • “Applied Geophysics” W.M.Telford, L.P.Geldart, R.E.Sheriff, D.A.Keys, 1980, Cambridge University Press.
 • “An Introduction to Geophysical Exploration” P. Kearey, M.Brooks, I.Hill, 2003, Blackwell Science Ltd.
 • “Introduction to Geophysical Prospecting” M.Dobrin, 1983, McGraw-Hill.
 • “Gravity and Magnetics in Oil Prospecting” L.Nettleton, 1976, McGraw-Hill.
 • “Geotechnical and Environmental Geophysics” S.Ward, 1990, Investigations in Geophysics no.5, SEG.
 • “Near-Surface Geophysics” D.K. Butler, 2005, Investigations in Geophysics no.13, SEG.
 • “Advances in Near-surface Seismology and Ground-penetrating Radar” R. Miller, J.H. Bradford and K. Hollinger, 2010, Geophysical Developments no.15, SEG.
 • “Environmental Geophysics” D.Vogelsang, 1995, Springer.
 • “Applied Geophysics in Hydrogeological and Engineering Practice” W.E.Kelly, S.Mares, 1993, Elsevier.
 • “Applied Geophysics for Engineers and Geologists” D.H.Griffiths, 1976, Pergamon Press.
 • “Modern Seismic Exploration for Oil and Gas (University Short Course) v1 & v2, BP Exploration Company Ltd, 1984.
 • “Introduction of Geophysical Exploration” T.M.Boyd, 1999, http://www.mines.edu/fs_home/tboyd/GP311

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 12.45 - 14.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αιθ. 203
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 13.45 - 14.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθουσα 1.01
Πέμπτη 15.00 - 16.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθουσα 1.01