ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοίνωση της απόφασης της συγκλήτου του ΕΜΠ για τη μη επίδοση της Υποτροφίας “Χρήστου Αργυρόπουλου” ακαδ. έτους 2022-2023.

Μη χορήγηση της υποτροφίας “Χ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΜΠ για τη μη χορήγηση της υποτροφίας “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

Μη χορήγηση υποτροφίας “Γ. & Ε. Τρέκα” για το ακαδ. έτος 2018-19

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποφάσισε την μη επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα υποτροφιών “Γ. & Ε. Τρέκα” για το ακαδ. έτος 2018-19.

Μη επίδοση της οικονομικής ενίσχυσης από το Κληροδότημα “Γ. & Ε. Τρέκα” ακαδ. έτους 2017-18

Στην 5η Συνεδρίαση της Συγκλήτου (04.07.2018) αποφασίστηκε να μην χορηγηθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση από το Κληροδότημα Υποτροφιών “Γ. & Ε. Τρέκα”