ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 6ΟΥ ΕΞΑΜ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 6ου εξαμ. ότι τα τμήματα του μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα» είναι ως εξής: Α’ Τμήμα: από Yaremenco H. μέχρι Μαυρουδή Μ. κάθε Τετάρτη 15:00-18:00 Β’ Τμήμα: από […]

Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος “Επιχειρησιακή Έρευνα” του 6ου εξαμήνου της Σχολής ότι, λόγω της κατάληψης της Παρασκευής 16/3, το τμήμα Α θα έρχεται στο μάθημα Τετάρτη και το Τμήμα […]

Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος “Επιχειρησιακή Έρευνα” του 6ου εξαμήνου της Σχολής ότι, λόγω της κατάληψης της Παρασκευής 9/3, το τμήμα Β θα έρχεται στο μάθημα Τετάρτη και το τμήμα […]

Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου Εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής ότι, μετά και την κατάληψη της Παρασκευής 2/3, τα Τμήματα της “Επιχειρησιακής Έρευνας” επανέρχονται στην κανονική τους σειρά, δηλαδή το Τμήμα Α […]

Εργαστήριο Πετρολογίας: Κατανομή σε τμήματα

Εργαστήριο Πετρολογίας: Κατανομή σε τμήματα Για το Εργαστήριο της Πετρολογίας, και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα τμήματα θα είναι ως εξής: Τμήμα Α’: Παρασκευή 08:45 – 10:30: Yaremenco, και […]

Aνακοίνωση για τα Τμήματα Ασκήσεων του μαθήματος “ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ” του 2ου εξαμήνου

Όπως αναφέρθηκε και στο μάθημα της θεωρίας, στο 1ο Τμήμα των Ασκήσεων του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ θα είναι οι φοιτητές με επώνυμο από το Α έως και ΜΑΧΟΥ ΑΝ., και […]

Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος του 4ου εξαμήνου “Κοιτασματολογία”

Τα εργαστήρια του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 28/2/2018. Τα τρία (3)τμήματα του εργαστηρίου κατανέμονται ως εξής: – 1ο Τμήμα (Τετάρτη 12:45 – 14:30) από […]

Ανακοίνωση για το μάθημα: «Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο/ CAD» 2ου Εξαμήνου

Το μάθημα «Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο/ CAD» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/2/2018. Θα γίνει μία εισαγωγική παρουσίαση στο Αμφιθέατρο 01, η οποία θα περιλαμβάνει:  Τον τρόπο διεξαγωγής και […]