Φασματόμετρο Raman

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών και η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία και κοινή χρήση, προμηθεύτηκαν πρόσφατα, ένα σύγχρονο φασματόμετρο Raman τύπου Renishaw inVia Raman microscope (χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011, προμήθεια/εγκατάσταση:2015).

Το φασματόμετρο Raman, με προσαρτημένο οπτικό πολωτικό συνεστιακό μικροσκόπιο διερχομένου και ανακλωμένου φωτός, διαθέτει 2 πηγές λέιζερ, μήκους κύματος 532 nm και 785 nm, για να καλύπτει τις αναλυτικές ανάγκες ενός μεγάλου εύρους υλικών κι, επίσης, έχει τη δυνατότητα χαρτογράφησης (mapping).

Η φασματοσκοπία Raman είναι τεχνική χαρακτηρισμού υλικών. Παρέχει πληροφορίες για τη δομή χημικών μορίων και χρησιμοποιείται ευρύτατα στις γεωεπιστήμες (ορυκτολογία, πετρολογία, γεμολογία) και στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών με σκοπό την ταυτοποίηση φάσεων. Ο συνδυασμός της φασματοσκοπίας Raman με συνεστιακό πολωτικό μικροσκόπιο (confocal microscope) παρέχει τη δυνατότητα για in-situ μελέτη του υλικού «ως έχει», χωρίς καταστροφή του (μη καταστρεπτική μέθοδος), σε αντίθεση με τα περισσότερα φασματόμετρα τα οποία απαιτούν την κονιοποίηση του υλικού. Επίσης επιτρέπει την ανάλυση ξεχωριστών φάσεων στο ίδιο δοκίμιο, δυνατότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη πολυφασικών υλικών.

Οι όροι και οι συνθήκες πρόσβασης και χρήσης του φασματόμετρου Raman, σε μέλη ΔΕΠ και σε φοιτητές ορίζεται από, τον από κοινού συμφωνημένο και εγκεκριμένο από την κάθε Σχολή κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος διασφαλίζει την ορθολογική χρήση του οργάνου.

Το όργανο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αναλυτικούς σκοπούς.

 

Χώρος

Σχολή Χημικών Μηχανικών

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη Σχολή Χημικών Μηχανικών: Ευαγγελία Παυλάτου
Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών: Δρ. Μ. Περράκη
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (*): (εκκρεμεί ο ορισμός τους)

(*) Το «ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό» (3 άτομα από κάθε Σχολή), αναλαμβάνει την υποστήριξη μελών ΔΕΠ, ερευνητών και υποψήφιων διδακτόρων που έχουν τεκμηριωμένη ανάγκη πρόσβασης στο όργανο και είναι υπεύθυνο για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του οργάνου (εύρυθμη λειτουργία οργάνου, έλεγχος εφαρμογής κανονισμού λειτουργίας, έλεγχος συνθηκών εργαστηριακού χώρου κλπ).

 

Ωράριο Λειτουργίας

Η πρόσβαση στο όργανο ορίζεται ως ακολούθως: 50% του διαθέσιμου χρόνου σε μέλη ΔΕΠ της Σχολής ΧΜ και 50% σε μέλη της Σχολής ΜΜΜ.   Ωράριο λειτουργίας του οργάνου ορίζεται 8.30-14.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)  σε δύο χρονικά διαστήματα (8.30-11.00, 11.00-14.00).

Για το 2016, ορίζονται οι μέρες Δευτέρα-Τετάρτη για χρήση του οργάνου από τους Χημικούς Μηχανικούς και Τρίτη-Πέμπτη για χρήση του οργάνου από τους Μηχανικούς Μεταλλείων-Μεταλλουργούς, και η Παρασκευή για κοινή χρήση.

Επιτρέπεται σε κάθε μέλος ΔΕΠ το κλείσιμο μέχρι 2 χρονικών διαστημάτων και μετά την ολοκλήρωσή τους το επόμενο κλείσιμο και πάλι μέχρι 2 χρονικά διαστήματα. Μη εμφάνιση του αιτούντος ή αντιπροσώπου του (φοιτητή που εκπονεί διπλωματική εργασία, ΥΔ, ερευνητή) κατά την συμφωνηθείσα ώρα και ημέρα, χωρίς προειδοποίηση μέσω email  προς τον επιστημονικό υπεύθυνο έχει ως συνέπεια την αυτόματη ακύρωση και των επόμενων χρονικών διαστημάτων που έχουν ήδη κλειστεί στο όνομα του μέλους ΔΕΠ.

 

Κόστος Πρόσβασης

Οι Κοσμήτορες των Σχολών, σύμφωνα με εισήγηση των επιστημονικών υπευθύνων (μετά από δοκιμαστική λειτουργία ενός έτους), ορίζουν την πρόσθετη χρέωση για πρόσβαση στο όργανο (ανά ώρα πρόσβασης) για εξυπηρέτηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, και πρόσβαση χρηστών από άλλες Σχολές του ΕΜΠ, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στην κάθε Σχολή.

 

Αίτηση Πρόσβασης
    Σημειακές αναλύσεις με λέιζερ 532 nmΣημειακές αναλύσεις με λέιζερ 785 nmΧαρτογράφηση (mapping) με λέιζερ 532 nmΧαρτογράφηση (mapping) με λείζερ 785 nm