Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ΤEM

Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων – ΤEM (Jeol 2100 HR, 200kV, TEM), ανήκει στα μεγάλα όργανα της Σχολής ΜΜΜ. Το όργανο προσφέρει την δυνατότητα χαρακτηρισμού υλικών σε νάνοκλίμακα, σε υψηλές διακριτικές ικανότητες.

 

Χώρος

0.1.16, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Μ. Περράκη
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Τσακιρίδης
Δρ. Α. Πέππας

 

Χρεώσεις για πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) και Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) – (Απόφαση ΔΣ Σχολής ΜΜΜ (4/05/2012)

  1. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη μή χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και για προσωπική Έρευνα Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ μή χρηματοδοτούμενη από άλλες πηγές,  0 ευρώ/ώρα.
  2. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, 10 ευρώ/ώρα.
  3. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη  ερευνητικών προγραμμάτων Σχολής ΜΜΜ, 20 ευρώ/ώρα.
  4. Πραγματογνωμοσύνες Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, 50 ευρώ/ώρα.
  5. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Σχολών ΕΜΠ, 25 ευρώ/ώρα.
  6. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, 35 ευρώ/ώρα.
  7. Πρόσβαση Βιομηχανίας, 50 ευρώ/ώρα.

Περισσότερες Πληροφορίες στον ΕΥ των οργάνων,  Καθηγητής Γ. Φούρλαρης, email:mmgf@mail.ntua.gr

 

Αίτηση Πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων – ΤEM (Jeol 2100HR) της Σχολής θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Microsoft Word και αφότου την συμπληρώσετε να την αποστείλετε με email στη διεύθυνση: tem@metal.ntua.gr
    Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ΤΕΜΠροετοιμασία Δοκιμίων μέσω εκλέπτυνσης με βομβαρδισμό από ιόντα αργού (Gatan PIPS Ion Beam Thinning unit)