Μηχανή Κόπωσης

Η μηχανή κόπωσης Instron 8800, ανήκει στα “σημαντικά όργανα” της Σχολής Μ.Μ.-Μ. και προσφέρει την δυνατότητα για πλήρη χαρακτηρισμό υλικών υπό συνθήκες κόπωσης και για μελέτες μηχανικής θραύσεων, τόσο υπό στατικές όσο και υπό δυναμικές συνθήκες καταπόνησης.

 

Χώρος

Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Ε. Χριστοφόρου
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Τσακιρίδης, ΙΔΑΧ
Δρ. Γ. Μπάρτζας, ΙΔΑΧ
Δρ. Ε. Βασιλείου, ΙΔΑΧ

 

Αίτηση Πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Μηχανή Κόπωσης INSTRON 8800 της Σχολής θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Microsoft Word και αφότου την συμπληρώσετε να την αποστείλετε με email στη διεύθυνση: fatigue@metal.ntua.gr