Περιθλασίμετρο XRD

Το περιθλασίμετρο ακτίνων-X (XRD) είναι όργανο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, απαραίτητο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Χρησιμοποιείται για ποιοτικές και ημιποσοτικές ορυκτολογικές αναλύσεις, μελέτη της κρυσταλλικής δομής των ορυκτών κ.λ.π.

 

Χώρος

0.9, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, ισόγειο

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Η. Χατζηθεοδωρίδης
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Ν. Παπασιώπη
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Ουσταδάκης
Δρ. Π Τσακιρίδης
Δρ Α. Πέππας

Αίτηση Πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα περίθλασης ακτίνων Χ (Bruker D8 Focus) της Σχολής, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Microsoft Word και αφότου την συμπληρώσετε να την αποστείλετε με email στη διεύθυνση: XRD@metal.ntua.gr