Ημερολόγιο Κρατήσεων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις κρατήσεις που έχουν γίνει για τα μεγάλα όργανα της Σχολής ΜΜΜ

  • Ο πρώτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Ηλεκτρονικό Mικροσκόπιο Σάρωσης – Jeol6380LV
  • Ο Δεύτερος Πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηελεκτρονίων- Jeol 2100 HR, 200kV TEM
  • Ο τρίτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ – Bruker D8 Focus
  • Ο τέταρτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για τη Μηχανή Κόπωσης Instron 8800
  • Ο πέμπτος πίνακας αφορά στο Ημερολόγιο κρατήσεων για το Φασματόμετρο Raman

 

Προβολή Ημερολογίου