Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο SEM

Το σύστημα αναλυτικού ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης – SEM  τύπου JEOL6380LV καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM, Scanning Electron Microscopy) με δυνατότητα ονομαστικής μεγέθυνσης από 10 μέχρι 300.000 φορές, για μορφολογική παρατήρηση γεωλογικών, μεταλλουργικών, πολυμερών κλπ δειγμάτων και λήψη εικόνων μεγάλης ευκρίνειας δευτερογενών (Secondary Electron Images) και πισωσκεδαζομένων (Backscattered Electron Images) ηλεκτρονίων, και
 • Σύστημα για στοιχειακή μικροανάλυση με φασματόμετρο ακτίνων Χ διασπαρμένης ενέργειας (EDS, Energy Dispersive System), για ποιοτική και ποσοτική μικροανάλυση και χαρτογράφηση κατανομής στοιχείων (element mapping).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ηλ. Μικροσκοπίου Σάρωσης Jeol6380LV θεσπίζει τους όρους και τις συνθήκες πρόσβασης μελών ΔΕΠ και σπουδαστών της Σχολής με σκοπό τη εύρυθμη και ασφαλή χρήση του οργάνου προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών της Σχολής.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κρίση που αναφέρεται Χρήση του Ηλεκτρονικού μικροσοπίου σάρωσης της Σχολής ΜΜΜ – Jeol 6380 LV

 

Χώρος

1.16, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, 1ος όροφος

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Μ. Περράκη
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Η. Χατζηθεοδωρίδης
Δρ. Α. Πέππας
Δρ. Π. Τσακιρίδης

 

Χρεώσεις για πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) και Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) – (Απόφαση ΔΣ Σχολής ΜΜΜ (4/05/2012)

 1. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη μή χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και για προσωπική Έρευνα Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ μή χρηματοδοτούμενη από άλλες πηγές, 0 ευρώ/ώρα.
 2. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, 10 ευρώ/ώρα.
 3. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων Σχολής ΜΜΜ, 20 ευρώ/ώρα.
 4. Πραγματογνωμοσύνες Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, 50 ευρώ/ώρα.
 5. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Σχολών ΕΜΠ, 25 ευρώ/ώρα.
 6. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, 35 ευρώ/ώρα.
 7. Πρόσβαση Βιομηχανίας, 50 ευρώ/ώρα.

Περισσότερες Πληροφορίες στον ΕΥ των οργάνων, Καθηγητής Γ. Φούρλαρης, email: mmgf@mail.ntua.gr

 

Αίτηση Πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναλυτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JEOL6380LV της Σχολής θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή Microsoft Word και αφότου την συμπληρώσετε να την αποστείλετε με email στη διεύθυνση: sem@metal.ntua.gr
  Ηλ. Μικροσκόπιο ΣάρωσηςΜικροανάλυση με EDS