Αναπληρώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας

Οι αναπληρώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων χημείας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  10/12/2019 και την Τρίτη 17/12/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Ο Διδάσκων Δ. Πάνιας

Αναπλήρωση Εργαστηρίων Τεχνικής Γεωλογίας

Τα εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας της Παρασκευής θα αναπληρωθούν την ερχόμενη Τετάρτη 6/11 στις 15:00 με 17:00 και μετά το πέρας της Συνέλευσης των φοιτητών. Θα διδαχθεί η 5η άσκηση σε […]

Αναπλήρωση Μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Ι” του 7ου εξαμήνου

Η αναπλήρωση των εργαστηρίων του μαθήματος “Τεχνική Γεωλογία Ι” του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στις 13:45 – 16:00 (Εργαστήριο Γ’ Τμήμα) στην αίθ. 101 και […]

Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Φυσική Ι” του 1ου εξαμήνου

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται 15:00-17:00 στο κτήριο Φυσικής. Α Τμήμα – Πέμπτη 17/10/19 Β Τμήμα – Πέμπτη 24/10/19 Μετά τη λήξη των εγγραφών θα μπορείτε να βρείτε τις κατανομές των […]

Έναρξη Μαθημάτων & Εργαστηρίων του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” του 1ου εξαμήνου

Η θεωρία και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό” του 1ου εξαμήνου θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή στις 8:45 – 12:30 στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α’ στο κτήριο του Κέντρου […]

Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Μεταλλογνωσία Ι” του 5ου εξαμήνου

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Μεταλλογνωσία Ι” για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου (και παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα), θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Η κατανομή των φοιτητών σε […]

Έναρξη Εργαστηρίων του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ενημέρωση για το εργαστήριο του μαθήματος “Φυσικής Ι” του 1ου εξαμ.

Το εργαστήριο “Φυσικής Ι” Μεταλλειολόγων θα πραγματοποιείται  Πέμπτη 15:00 – 17:00 στο κτήριο φυσικής. Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα και 4 ασκήσεις. Για την απαιτούμενη οργάνωση του εργαστηρίου, είναι απαραίτητη η […]

Εργαστήρια και διαλέξεις του μαθήματος του 7ου εξαμ. “Τεχνική Γεωλογία Ι”

Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Τεχνική Γεωλογία Ι», θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για τις εργαστηριακές ασκήσεις οι […]

Ομάδες για τα εργαστήρια του μαθήματος του 8ου εξαμήνου “Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας”

Οι σπουδαστές που έχουν επιλέξει το εργαστηριακό μάθημα “Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας” του 8ου  εξαμ. πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στην Διδάσκουσα Καθηγήτρια κ. Χαλικιά, ώστε να βγει το πρόγραμμα […]