Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 18-05-2020) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Βασιλάκης Στυλιανός Γαλώνη Μυρτώ Ευθυμιάδης Γεώργιος Εξηνταρίδη Ανδριανή Καλφούντζου Ελπίδα Κοσμίδη Δήμητρα Πολίτη Χρύσα Οι επιλεγέντες […]

Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 25-11-2019) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Αντωνίου Ανδρέας Ευαγγέλου Ειρήνη Μερατζής Παύλος Παλαιγεωργίου Εμμανουήλ Παπαδόπουλος Δημήτριος Σεφέρου Παρασκευή Χρυσανθόπουλος Ευθύμιος […]

Επιλογή Υ.Δ. και αίτηση εγγραφής

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 10-06-2019) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Βλασόπουλος Δημήτριος Καλδέλλης Άγγελος Καναβού Βασιλική Καπαγιαννίδης Ανδρέας Καραθάνου-Νικολαΐδη Μιχαέλα-Μαρία Μπαγάνη Μαρία Μπαλάσκας Αναστάσιος Νεφρός Κων/νος […]

Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Ανακοινώνεται ότι από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 29-10-2018) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Αθανασιάδης Ιάσων Αθανασόπουλος Νικόλαος Κούτσουπα Σεβαστή Μενδρινού Παναγιώτα Μπέτσης Κων/νος Παπαδοπούλου Σοφία Σαμνιώτη Άννα […]

Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Ανακοινώνεται ότι από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 09-07-2018) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: 1. Καραΐσκος Δημήτριος 2. Καριζώνης Σταύρος 3. Κολτσίδα Ευγενία 4. Μητιακούδη Ευαγγελία-Μαρία 5. Παπαγεωργίου […]